Architectuur

Willem Marinus Dudok: de meest zichtbare architect van Hilversum

In Hilversum heeft architect Willem Dudok een ongekend aantal gebouwen gerealiseerd. Nergens anders dan hier heeft hij meer gebouwd. Het wereldberoemde raadhuis is slechts het topje van de ijsberg. Naast dit iconische bouwwerk heeft hij een breed scala aan andere projecten op zijn naam staan, waaronder zeventien scholen, 25 woningbouwprojecten, twee begraafplaatsen, sport- en recreatiegebouwen, en diverse gemeentelijke voorzieningen zoals een slachthuis, bruggen, badhuizen, een pompgemaal en zelfs een dierenstal. Zijn buitengewoon invloed is tot op de dag van vandaag zichtbaar en heeft een kenmerkende uitstraling aan Hilversum gegeven. Het door hem ontworpen raadhuis wordt nog altijd gekoesterd als het meest bekende monument van de stad.

Dudok en Hilversum

Gedurende zijn zestigjarige loopbaan als architect en stedenbouwkundige heeft Willem Marinus Dudok een indrukwekkend en omvangrijk oeuvre achtergelaten. Het grootste deel van zijn werk is te vinden in Hilversum. Op 1 juli 1915 werd W.M. Dudok benoemd tot directeur Publieke Werken door het gemeentebestuur, en vanaf 1928 kreeg hij officieel de titel van gemeentelijk architect. Bij zijn aanstelling kreeg hij twee belangrijke opdrachten: het ontwerpen van een nieuw raadhuis en het creëren van een stedelijk uitbreidingsplan. En dat kwam er!

Wie was Willem

Willem Marinus Dudok leefde van 1884-1974 en was een van de meest vooraanstaande architecten die Nederland ooit heeft gekend. Geboren als Amsterdammer, erfde hij zijn creatieve aanleg van zijn beide ouders, die beiden musici waren. Willem was bedreven in tekenen en speelde graag piano.

Rond 1900 was H.P. Berlage met zijn ontwerp voor de Beurs in Amsterdam het onderwerp van gesprek. Dudok toonde een warme belangstelling voor deze moderne architectuur met baksteen. Zijn opleiding aan de militaire academie in Breda bereidde hem voor op een carrière als civiel ingenieur, met bouwkundig tekenen en ontwerpen als extra vakken. Vanwege zijn tekentalent vroeg de staf hem om assistentie bij het ontwerpen van militaire gebouwen in de stijl van Berlage. Voordat hij eervol uit het leger werd ontslagen, maakte hij de overstap naar Leiden, waar hij samenwerkte met architect J.J.P. Oud. Dudok was een pragmatische architect, een rechtlijnige en zelfverzekerde man die werkte binnen duidelijk afgebakende kaders. Daarna trok de zelfstandigheid in Hilversum hem aan.

Als directeur van Publieke Werken paste hij zijn architectuurstijl aan bij de heersende trends. Het Raadhuis in Hilversum was strak modernistisch, met invloeden van Frank Lloyd Wright, terwijl het uitbreidingsplan voor zelfvoorzienende woonwijken voor arbeiders en de middenstand gebaseerd was op de tuinstadgedachte. Naast al deze taken onderhield hij zijn eigen architectuurpraktijk, waarvoor hij talloze opdrachten ontving, zowel uit Nederland als ver daarbuiten.

Picture of Geschreven door: Gjalt
Geschreven door: Gjalt

Inwoner van het Gooi met Hilversum als "hoofdstad" van de omgeving.

Laatste berichten

Onderwerpen

Alle wijken & buurten

Leer Hilversum kennen door de wijken en buurten te verkennen.